Квалификације предузећа

 • Пословна лиценца

 • СЕРТИФИКАТ О УСАГЛАШЕНОСТИ


 • ВЕРИФИКАЦИЈА РЕГИСТРАЦИЈЕ ФДА

 • Друга категорија су сертификати о медицинским производима

 • Образац за регистрацију спољне трговине

 • Образац за улазак и излазак из карантене

 • ТЕСТ ИЗВЕШТАЈ

 • САДРЖАЈ

 • РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА

 • Тест извештај

 • Тест извештај

 • Образац за регистрацију производње

 • Сертификат за производњу медицинске опреме

 • Лиценца за производњу медицинских производа